Ứng dụng quét thẻ căn cước công dân

Nhằm hỗ trợ người dân, cán bộ trong các cơ quan sao chép nhanh các thông tin trên thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Chúng tôi đã xây dựng ứng dụng quét mã QRCode trên thẻ căn cước công dân.

- Ứng dụng gọn nhẹ, đơn giản, dễ sử dụng.

- Đọc nhanh và chính xác thông tin.

+ Các thông tin đọc được gồm có: Số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, hộ khẩu thường trú, ngày cấp.

- Cho phép sao chép nhanh các thông tin đọc được.

- Ứng dụng hoạt động độc lập không cần kết nối mạng.

- Thông tin được bảo mật cao.

#CCCD, #QRCode,#Căn cước công dân

Hiền tài là nguyên khí quốc gia