previous arrow
next arrow
Toàn thể Giáo viên, nhân viên trường THPT Thới Lai -
Tại thời điểm năm học 2020 - 2021
Slider

Lịch làm việc áp dụng từ ngày 18/5-6/6/2021

Áp dụng Từ ngày 26/4-1/5/2021

Áp dụng Từ ngày 12-17/4/2021

Áp dụng Từ ngày 19-24/4/2021

Áp dụng Từ ngày 5-10/4/2021

Hiền tài là nguyên khí quốc gia