Hồ sơ cá nhân của tất cả các giáo viên trong toàn trường sẽ được đưa vào đây để lưu trữ sau khi đã được tổ trưởng ký duyệt. Các tổ trưởng ký duyệt và chuyển đổi tập tin sang định dạng PDF và thực hiện tải vào đúng thư mục của thành viên tổ mình.

Hồ sơ năm học 2021 - 2022

Tất cả các năm

Hướng dẫn tải hồ sơ lên.

Tại trang này tổ trưởng bấm vào thư mục của tổ mình và thực hiện tạo thư mục tên thành viên của tổ (nếu chưa có). Sau đó tải tập tin hồ sơ dưới định dạng pdf lên. Tất cả các thao tác được thực hiện như thao tác trên google drive. Lưu ý khi thực hiện tải lên cần đăng nhập đúng email.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia