Thông tin giới thiệu về tổ tin học công nghệ thống kê

 

Thầy
Nguyễn Minh Khải

Tổ trưởng

Thầy
Nguyễn Minh Khải

Tổ trưởng

Giảng dạy môn Tin học
Điện thoại: 098878787868

Thầy
Trương Định Ngoan

Phó tổ trưởng

Thầy
Trương Định Ngoan

Phó tổ trưởng

Giảng dạy môn Tin học
Điện thoại: 0364344640


Dương Thị Thanh Quý

Giáo viên


Dương Thị Thanh Quý

Giáo viên

Giảng dạy môn Tin học
Điện thoại: 0984953785


Nguyễn Thị Thanh Lan

Giáo viên


Nguyễn Thị Thanh Lan

Giáo viên

Giảng dạy môn Tin học
Điện thoại: 09087776655


Lê Thị Mỹ Ngân

Giáo viên


Lê Thị Mỹ Ngân

Giáo viên

Giảng dạy môn Tin học
Điện thoại: 0984805674

Thầy
Nguyễn Hoàng Nam

Giáo viên

Thầy
Nguyễn Hoàng Nam

Giáo viên

Giảng dạy môn Tin học
Điện thoại: 0987877654


Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên


Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên

Giảng dạy môn Tin học
Điện thoại: 0987877654


Phạm Thị Thúy Oanh

Giáo viên


Phạm Thị Thúy Oanh

Giáo viên

Giảng dạy môn Công nghệ
Điện thoại: 0987877654

Thầy
Đào Chiến

Giáo viên

Thầy
Đào Chiến

Giáo viên

Giảng dạy môn Công nghệ
Điện thoại: 0987877654

Hiền tài là nguyên khí quốc gia