Họ tên Nguyễn Minh Khải
Chức vụ Tổ trưởng
Điện thoại 0972381341
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Trương Định Ngoan
Chức vụ Phó tổ trưởng
Điện thoại 0972381341
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Phạm Thị Thúy Oanh
Chức vụ Phó tổ trưởng
Điện thoại 0972381341
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Dương Thị Thanh Quý
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0972381341
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Lê Thị Mỹ Ngân
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0972381341
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Nguyễn Hoàng Nam
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0972381341
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Đào Chiến
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0908998697
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Đỗ Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0972381341
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Trần Hoàng Huy
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0357689710
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia