Tháng 11 đã về, hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng các ngày lễ lớn.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia