previous arrow
next arrow
Toàn thể Giáo viên, nhân viên trường THPT Thới Lai -
Tại thời điểm năm học 2020 - 2021
Slider

BẢN TIN

Sáng Ngày 1 tháng 7 năm 2023, trường THPT Thới Lai họp xét nhà giáo tiêu biểu năm 2023. Cuộc họp đã thống nhất bình chọn thầy Nguyễn Hữu Định với thành tích xuất sắc mà thầy đã thực hiện được trong năm học 2022-2023:
- Học sinh đạt thành tích cấp Quốc gia: 07
- Học sinh đạt thành tích cấp thành phố: 56
- Có 496 HS đạt danh hiệu học sinh Giỏi, chiếm 30,24%
- Có 780 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, chiếm tỷ lệ 47,56%
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố: 05
- Đề tài “Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường.” đạt cấp ngành,
+ Biện pháp đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-2025.
+ Biện pháp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn báo cáo điển hình tại Hội thảo xây dựng văn hóa học đường tại thủ đô Hà Nội.
+ Nhiều trường THPT trong và ngoài thành phố đã đến học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng trường học hạnh phúc.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Học sinh tìm hiểu không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Hiền tài là nguyên khí quốc gia