previous arrow
next arrow
Toàn thể Giáo viên, nhân viên trường THPT Thới Lai -
Tại thời điểm năm học 2020 - 2021
Slider

THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2023-2024

Trường THPT Thới Lai.

Chiều ngày 1 tháng 6 năm 2024, hội đồng thi đua trường THPT Thới Lai họp đánh giá năm học 2023-2024 với kết quả như sau: 21 giáo viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 72 giáo viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 giáo viên vì thời gian làm việc chưa đủ 6 tháng nên không xếp loại. Phiên họp cũng xét đề nghị 2 bằng khen Thủ Tướng ( cô Cao Hoàng Quyên và  thầy Võ Thành Thi); Tạm thời xét đề nghị 21 chiến sĩ thi đua cơ sở ( sẽ xét bổ sung sau khi có kết quả sáng kiến); 15 bằng khen UBND TP; 79 giấy khen.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia